Marine Surveyors in Alberta,  Canada

 

 

Pirie, Derek B.,  CMS

Captain

 

PO Box   Cochrane
Alberta,   CA 

T4C 1B7
Ph (403) 932-3234

PH (403) 669-6988

Dana Marine Service Group

5575 - 45th Avenue
Ladner,   B. C.   CA  V4K 1L5

 

 

 

 

Ph:  (778) 847-4519

Ph: (604) 946-9405

Email: danamarineservice@dccnet.com

Email: ronine@gmail.com

 

 

 

 

 

Serry, Arthur David,  CMS

 

More about Arthur David Serry

Dana Marine Service Group

5575 - 45th Avenue
Ladner,   B. C.   CA  V4K 1L5

 

Ph: (604) 946-9405

Email:  danamarineservice@dccnet.com